Szkolenia

Prowadzę i organizuje szkolenia:

 • dla pracowników oświaty, pomocy społecznej i innych instytucji gdzie relacje interpersonalne są fundamentem prowadzonej działalności
 • dla pracowników narażonych na duży stres i trudne warunki psychologiczne
 • dla rodziców

Tematy i formy szkolenia są przygotowywane na zamówienie dla określonej grupy i nastawione na rozwiązanie konkretnego problemu. Takie podejście pozwala uniknąć zbędnego teoretyzowania i jest nastawione na realizacje konkretnego celu.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • „Psychodynamiczne rozumienie  roli  pomagającego  w  sytuacji  pracy  z  rodziną  lub  jej  członkami.”- warsztaty dla psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli
 • „Świat wewnętrzny – świat zewnętrzny w pracy psychologa” – warsztat dla psychologów
 • „Trudności wychowawcze w perspektywie psychoanalitycznej”  - warsztat dla nauczycieli
 • „Kryzys wieku dorastania”– warsztat dla rodziców dorastających dzieci
 • „Bezpieczny start” - program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieży w wieku szkolnym
 • Superwizja dla osób kształcących się w psychoterapii
 • Superwizja dla nauczycieli
 • Superwizja dla pracowników socjalnych
 • „Separacja a odpowiedzialna dorosłość” – warsztat dla osób pracujących z młodzieżą
 • „Przemoc i agresja w perspektywie psychoanalitycznej” – warsztaty dla pracowników instytucji wspierających osoby ulegające przemocy