Metoda

Psychoterapia psychodynamiczna, to metoda terapii zaburzeń psychicznych oparta na paradygmacie psychoanalitycznym, określana często, jako wglądową. Metoda ta zakłada, że życiem człowieka sterują wewnętrzne, nieświadome siły. Terapeuta w czasie rozmów na kolejnych sesjach wspólnie z pacjentem poznaje jego osobowość (np. mechanizmy obronne, wewnętrzne obiekty, obraz własnej osoby), co pozwala zrozumieć istotę problemu, z jakim się zgłosił i doprowadzić do jego rozwiązania.

Terapeuta nie wpływa bezpośrednio na życie pacjenta, nie radzi, nie decyduje za niego, jego zadaniem jest dokonanie takich zmian w psychice pacjenta aby miał lepsze samopoczucie, aby ustąpiły objawy, z jakimi się zgłosił a przede wszystkim aby był on wstanie bez terapeuty samodzielnie radzić sobie w życiu i czerpać z tego satysfakcje.

Organizacja psychoterapii

Sesje trwają 50 minut i odbywają się systematycznie z częstotliwością jedna lub dwie w tygodniu. Długość psychoterapii zależy od zdiagnozowanego problemu i może wahać się od kilku miesięcy do kilku lat. Jednak w większości przypadków proces ten jest stosunkowo długi bo wiąże się z koniecznością dokonania trwałych zmian w psychice. W szczególnych przypadkach psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią prowadzoną pod opieką psychiatry.

Konsultacje diagnostyczne i kwalifikacja na psychoterapię

Każda psychoterapia musi być poprzedzona konsultacjami diagnostycznymi. Jest to zwykle od 2 do 5 spotkań na których pacjent przedstawia swoje problemy i objawy a także określa swoje oczekiwania wobec terapii. Terapeuta dokonuje diagnozy, kwalifikuje na terapie i przedstawia plan pomocy (w niektórych przypadkach może to być przekierowanie na inny rodzaj terapii lub do innego specjalisty). Jest to moment w którym pacjent podejmuje decyzje o skorzystaniu z psychoterapii.

Na konsultacje można się zgłosić indywidualnie, parą lub rodziną. Psychoterapia rozpoczyna się od ustalenia i omówienia tak zwanego kontraktu – przedstawienie roli i zadań pacjenta i terapeuty, omówienia obowiązującychzasad i sposobu pracy.