Kompetencje
i doświadczenie

mgr Artur Jarmuła
psychoterapeuta psychodynamiczny

Obecnie pracuję w Lubelskim Ośrodku Psychodynamicznym, którego jestem jednym z  założycieli.  Prowadzę w tej Placówce diagnozę psychologiczną , psychoterapię indywidualną i grupową, superwizję dla osób kształcących się w psychoterapii oraz kieruje zespołem terapeutycznym. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych osób dorosłych i młodzieży oraz pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych.  W swojej pracy kieruje się głównie podstawami teoretycznymi charakterystycznymi dla nurtu psychoterapii psychodynamicznej a szczególnie jestem zainteresowany leczeniem zaburzeń osobowości metodą opracowaną przez Prof. Otto Kernberga – terapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP, -Transference-Focused Psychotherapy).

Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamiczym  (szkoła i kurs rekomendowana przez PTP). Ponieważ zdecydowanie jest mi bliższa koncepcja kształcenia psychoterapeuty oparta o konsekwentne i systematyczne doskonalenie się w jednym określonym nurcie ciągle jestem związany z krakowskim środowiskiem psychodynamicznym co pozwala mi kontynuować swoją edukacje po przez udział w kolejnych szkoleniach, konferencjach oraz superwizjach. Za kolejny fundament mojej pracy psychoterapeutycznej uważam prace w zespole co pozwala na ciągłe doskonalenie stosowanej przeze mnie metody oraz umożliwia poddanie własnej pracy weryfikacji przez innych psychoterapeutów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi pacjentami. We wcześniejszych latach przyjmowałem w poradni zdrowia psychicznego, punkcie interwencji kryzysowej, prywatnych ośrodkach psychoterapii oraz prowadziłem psychoedukację dla nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Obok psychoterapii specjalizuje się w pracy profilaktycznej z młodzieżą. Swoją pracę systematycznie superwizuję u certyfikowanych superwizorów PTP.

 

Więcej o metodzie którą stosuje w mojej pracy można przeczytać na stronach:

https://www.kcp.com.pl/

https://ptppd.pl/

http://www.borderlinedisorders.com/

http://istfp.org/